BEGROTING 2020

Paragrafen

Ontwikkelingen

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering van de benchmark stappen we in Nederland af van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerendezaakbelasting. In deze benchmark worden naast de onroerendezaakbelasting (OZB) ook de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken.

Het amendement Omtzigt zou het voor gemeenten mogelijk moeten maken om bij sportaccommodaties, dorpshuizen en andere "instellingen van sociaal belang" voor de OZB het woningtarief (in plaats van het niet-woningtarief) toe te passen. Omdat de wettekst en de toelichting daarop niet op elkaar aansluiten, is onduidelijk wat de reikwijdte van het amendement is. Het roept zo veel vragen op dat de VNG haar leden adviseert te wachten met toepassing, totdat de gewenste duidelijkheid er is.

ga terug