BEGROTING 2020

Paragrafen

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot nachtverblijf biedt. Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die ook door niet-inwoners (recreanten, arbeidsmigranten en forensen) worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit het gemeentefonds. De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente.

De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt gebaseerd op het werkelijke aantal overnachtingen dat heeft plaatsgevonden in enig jaar en wordt dus na afloop van het belastingjaar opgelegd (tijdvakheffing). Tot dat moment wordt de toeristenbelasting geïnd op basis van een voorlopige aanslag.

De toeristenbelasting is voor 2020 verhoogd van € 1,99 tot € 2,15 per nacht. Voor verblijf op een camping is de verhoging van € 1,36 naar € 1,47.