BEGROTING 2020

Strategische oriëntatie en perspectief

Inleiding

In 2020 stellen we een nieuwe strategische visie vast voor Weert. Een doorkijk naar het jaar 2030. De visie moet voldoende concreet zijn om mee aan de slag te gaan, maar ook voldoende abstract om toekomstige wijzigingen moeiteloos te integreren. In de visie maken we keuzes voor de toekomst. We geven antwoord op vragen als: Hoe gaan we als Weert om met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen? Welke richting gaan we op en wat zijn nu écht onze ambities? We vormen deze visie op basis van bestaande visies, kennis en data, maar zoeken ook nadrukkelijk de verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen maatschappelijke impact creëren samen met de samenleving.

In dit hoofdstuk schetsen we een aantal trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de voorstellen die wij doen in deze begroting 2020.

ga terug