BEGROTING 2020

Vervangingsinvesteringen

Ook voor 2020 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Uit het “overzicht vervangingsinvesteringen” blijkt dat de voor 2020 opgenomen investeringen het beschikbare budget van € 223.000 met een bedrag van € 24.428 overschrijden.
Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo.

ga terug