BEGROTING 2020

Incidentele baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

5.069

5.069

5.088

5.088

5.093

5.093

5.113

5.113

Lasten programma 2

9.723

9.723

9.580

9.580

9.631

9.631

9.693

9.693

Lasten programma 3

5.457

130

5.327

5.044

5.044

4.376

4.376

3.756

3.756

Lasten programma 4

5.584

250

5.334

5.649

250

5.399

5.645

250

5.395

5.408

5.408

Lasten programma 5

16.626

599

16.027

16.093

383

15.710

15.622

15.622

15.656

15.656

Lasten programma 6

61.044

669

60.375

61.157

61.157

61.324

202

61.122

61.639

135

61.504

Lasten programma 7

13.683

13.683

13.865

13.865

13.989

13.989

14.189

14.189

Lasten programma 8

7.723

238

7.485

5.575

238

5.337

4.066

4.066

4.024

4.024

Lasten programma 9

6.118

938

5.180

6.102

296

5.806

6.059

296

5.763

6.001

6.001

Totaal lasten programma's

131.027

2.824

128.203

128.153

1.167

126.986

125.805

748

125.057

125.479

135

125.344

Baten programma 1

130

130

130

130

130

130

130

130

Baten programma 2

697

697

676

676

678

678

679

679

Baten programma 3

3.748

3.748

3.406

3.406

2.904

2.904

2.285

2.285

Baten programma 4

1.808

1.808

1.810

1.810

1.813

1.813

1.813

1.813

Baten programma 5

1.816

56

1.760

1.783

1.783

1.805

1.805

1.798

1.798

Baten programma 6

14.886

100

14.786

14.787

14.787

14.789

14.789

14.790

14.790

Baten programma 7

12.278

12.278

12.434

12.434

12.570

12.570

12.714

12.714

Baten programma 8

7.523

400

7.123

5.373

400

4.973

4.000

400

3.600

3.958

400

3.558

Baten programma 9

1.265

1.265

1.510

1.510

1.515

1.515

1.520

1.520

Totaal baten programma's

44.151

556

43.595

41.909

400

41.509

40.204

400

39.804

39.687

400

39.287

Saldo van baten en lasten programma's

86.876

2.268

84.608

86.244

767

85.477

85.601

348

85.253

85.792

-265

86.057

Recapitulatie

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

4.708

4.708

5.670

5.670

6.367

6.367

5.924

5.924

Lasten overhead

18.317

709

17.608

17.065

343

16.722

16.395

16.395

16.323

16.323

Lasten vennootschapsbelasting

10

10

10

10

10

10

10

10

Lasten onvoorzien

31

8

23

31

8

23

31

8

23

31

8

23

Totaal lasten diverse

23.066

717

22.349

22.776

351

22.425

22.803

8

22.795

22.288

8

22.280

Baten alg. dekkingsmiddelen

103.419

352

103.067

105.293

33

105.260

106.351

106.351

108.277

108.277

Baten overhead

138

138

134

134

111

111

111

111

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Totaal baten diverse

103.557

352

103.205

105.427

33

105.394

106.462

106.462

108.388

108.388

Saldo van diverse

80.491

-365

80.856

82.651

-318

82.969

83.659

-8

83.667

86.100

-8

86.108

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse

6.385

2.633

3.752

3.593

1.085

2.508

1.942

356

1.586

-308

-257

-51

Stortingen in reserves

3.476

101

3.375

3.619

3.619

4.163

4.163

3.788

3.788

Onttrekkingen aan reserves

9.886

4.994

4.892

7.144

2.570

4.574

6.096

748

5.348

5.762

135

5.627

Geraamd resultaat

25

2.260

-2.235

-68

1.485

-1.553

-9

392

-401

2.282

392

1.890

Totaal structurele lasten

153.927

153.030

152.015

151.412

Totaal structurele baten

151.692

151.477

151.614

153.302

Structurele baten- en lasten

-2.235

-1.553

-401

1.890

ga terug