BEGROTING 2020

Paragrafen

Overzicht belastingen en heffingen

Belastingen

Jaarreke-ning 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Onroerendezaakbelastingen

9.962

9.964

10.857

11.153

11.456

11.767

Hondenbelasting

398

408

409

417

426

435

Toeristenbelasting

1.185

1.148

1.434

1.458

1.482

1.507

Parkeerbelasting

2.601

2.624

2.904

2.904

2.904

2.904

Baatbelastingen

2

2

0

0

0

0

Precariobelasting

15

11

11

11

12

12

Naheffingsaanslagen

147

100

130

130

130

130

Kwijtscheldingen hondenbelasting

-18

-15

-15

-15

-15

-15

Totaal

14.292

14.242

15.730

16.058

16.394

16.739

Rechten en leges

Jaarreke-ning 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bouwleges

2.147

1.846

1.546

1.546

1.546

1.546

Overige leges

1.007

705

672

666

671

676

Rioolheffing

6.005

6.023

5.223

5.327

5.434

5.542

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

4.728

4.712

4.761

4.761

4.761

4.761

Staangelden (markt, kermis, woonwagens)

482

496

505

514

523

531

Scheepvaartrechten (liggelden)

7

4

4

4

4

4

Kwijtscheldingen

-621

-639

-649

-649

-649

-649

Totaal

13.754

13.146

12.062

12.169

12.289

12.412

ga terug