BEGROTING 2020

Paragrafen

Kwijtscheldingen

Niet iedere inwoner van de gemeente Weert is financieel in staat de gemeentelijke belastingen te betalen. In deze situatie bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingaanslag te vragen. Iedereen met een inkomen van op of rond het bijstandsniveau en zonder (of zeer beperkt) vermogen kan een verzoek indienen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Bij een aanvraag voor kwijtschelding wordt beoordeeld of de betalingscapaciteit van de inwoner onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. Deze capaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-besteedbaar inkomen en de door het Rijk vastgestelde normbedragen. Bij deze toets worden de kosten van bestaan voor 100% meegenomen volgens de bijstandsnorm. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de beperkte wettelijke vrijheden op dit gebied.

Voor 2020 is voor kwijtschelding (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) in totaal        € 664.000 geraamd. Bij OZB wordt geen kwijtschelding geraamd omdat hiervoor nagenoeg nooit kwijtschelding wordt verleend.

Kwijtscheldingen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rioolheffing

-341

-327

-336

-336

-336

-336

Afvalstoffenheffing

-280

-312

-313

-313

-313

-313

OZB

-1

0

0

0

0

0

Hondenbelasting

-18

-15

-15

-15

-15

-15

Totaal

-640

-654

-664

-664

-664

-664