BEGROTING 2020

Paragrafen

Leges

Leges kunnen onderscheiden worden in bouwleges en overige leges. Met de bouwleges worden de kosten gedekt die de gemeente maakt voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Het aanvragen van een paspoort, een rijbewijs of een omgevingsvergunning zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele inwoners wordt verleend en waarvoor leges worden geheven. Met de leges kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden voor deze dienstverlening verhalen op de inwoner die om de dienstverlening vraagt.

Kostendekkendheid leges

TITEL 1

Loonsom

Materiële
kosten

Sub-totaal

BTW

Over-
head

Totaal
lasten

Baten

Kosten-
dekkings-
percentage

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

103

45

148

10

65

222

65

29%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

96

99

195

21

60

275

200

73%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

99

84

183

18

61

262

193

74%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

239

-6

234

-1

148

381

12

3%

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

43

0

43

0

27

70

20

28%

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

22

7

29

2

14

45

25

60%

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

Hoofdstuk 17 APV

187

4

191

1

116

308

3

1%

Hoofdstuk 18 Diversen

15

1

16

0

9

26

5

22%

TOTAAL TITEL 1

805

234

1.039

49

500

1.589

523

33%

TITEL 2

Loonsom

Materiële
kosten

Sub-totaal

BTW

Over-
head

Totaal
lasten

Baten

Kosten-
dekkings-
percentage

Hoofdstuk 2 t/m 7, 10 en 11 Omgevingsvergunning

1.197

59

1.256

11

742

2.009

1.546

77%

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

64

37

100

8

39

147

56

40%

TOTAAL TITEL 2

1.261

95

1.356

18

782

2.156

1.602

74%

TITEL 3

Loonsom

Materiële
kosten

Sub-totaal

BTW

Over-
head

Totaal
lasten

Baten

Kosten-
dekkings-
percentage

Hoofdstuk 1 Horeca

62

4

66

63

39

106

49

48%

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

1

3

4

0

1

5

4

92%

Hoofdstuk 3 Organiseren evenementen of markten

70

3

73

1

4

78

28

38%

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

0

86

86

18

0

104

4

5%

Hoofdstuk 5 Kansspelen

2

3

5

1

0

6

4

78%

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

1

0

1

0

0

1

0

7%

Hoofdstuk 7 Standplaatsen

72

4

76

0

45

119

4

3%

Hoofdstuk 8 Niet benoemde activiteiten

0

2

2

0

0

2

0

0%

TOTAAL TITEL 3

208

105

312

83

89

421

93

22%

TOTAAL LEGESVERORDENING

2.274

434

2.708

151

1.371

4.166

2.218

53%