BEGROTING 2020

Paragrafen

Hondenbelasting

De houder van een hond betaalt hondenbelasting. In Weert zijn circa 2.000 honden geregistreerd. De hondenbelasting is een algemene belasting en de opbrengst dient ter voorziening in de algemene middelen. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. Bij de hondenbelasting is een progressieve tariefstelling van toepassing.

Kennels kunnen in aanmerking komen voor een kenneltarief, dit is onafhankelijk van het aantal honden dat wordt gehouden. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van deze belasting. Voorgesteld wordt om met ingang van belastingjaar 2020 ook jonge honden die hiervoor worden opgeleid vrij te stellen.