BEGROTING 2020

Paragrafen

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen en -abonnementen.

De parkeergelden bestaan uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel.
Onder het publiekrechtelijk deel, ook wel parkeerbelasting genoemd, vallen de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten, de boetes (naheffingsaanslagen) voor het niet of niet voldoende betalen bij parkeermeters en -automaten en de tarieven voor parkeervergunningen. Onder het privaatrechtelijk deel vallen de tarieven voor de parkeergarages.

De parkeeropbrengsten in de begroting 2020 en verder zijn gebaseerd op historische gegevens en een stijging van het tarief van € 1,30 naar € 1,50 per uur en voor het dagtarief van € 5 naar € 6.