BEGROTING 2020

Paragrafen

Conclusie

Uit deze paragraaf blijkt dat het absolute en relatieve weerstandsvermogen is gestegen. Het beschikbare weerstandsvermogen is ruimschoots voldoende om de geïdentificeerde risico's af te dekken. Aan het streven van de gemeente om het relatieve weerstandsvermogen groter dan 1 (2,50 begroting 2020) te laten zijn, is daarmee voldaan.