BEGROTING 2020

Paragrafen

Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen

In het volgende overzicht wordt het totaal van de geïnventariseerde risico's in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen.

Reserves weerstandsvermogen: *

Stand 1-1-2020

Stand 1-1-2021

Stand 1-1-2022

Stand 1-1-2023

Algemene reserve

31.662

28.410

26.464

25.655

Reserve risicobuffer grondexploitaties

8.348

8.348

8.348

8.348

Reserve sociaal domein

7.205

5.061

3.920

3.024

47.215

41.819

38.732

37.027

Onvoorzien

31

31

31

31

Onbenutte belastingcapaciteit

3.704

3.704

3.704

3.704

Weerstandscapaciteit

50.950

45.554

42.467

40.762

Benodigd cf. paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020

20.352

20.352

20.352

20.352

Relatieve weerstandsvermogen :

2,50

2,24

2,09

2,00

* Beginsaldi en mutaties o.b.v. begroting 2020.

Relatieve Weerstandsvermogen =

Beschikbare Weerstandscapaciteit € 50.981.000   
----------------------------------------------------------   = 2,50
Benodigde Weerstandscapaciteit € 20.352.000   

In de jaarrekening van 2018 (2,25) en de begroting van 2019 (1,70) is het weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit en onvoorzien gekwantificeerd.

Score

Ratio weerstand

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

ga terug