BEGROTING 2020

Paragrafen

Rolverdeling

De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement:

  • De raad stelt de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" in de begroting en jaarrekening vast;
  • Het college ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover;
  • Het management en het ambtelijk apparaat van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement, waarbij het identificeren van de risico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt.