BEGROTING 2020

Paragrafen

Beleid weerstandscapaciteit en de risico's

Het beleid van de gemeente Weert inzake de "Weerstandscapaciteit en de risico's" is vastgelegd in de nota "Risicomanagement Gemeente Weert” en het daarbij behorende addendum. Deze nota en het addendum zijn door het college vastgesteld, in de auditcommissie besproken en aan de raad beschikbaar gesteld.

In deze paragraaf wordt kort gememoreerd aan een aantal relevante onderdelen van het beleid dat is vastgelegd in de bovengenoemde nota.

ga terug