BEGROTING 2020

Paragrafen

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor Onvoorziene lasten moet opnemen. In het kader van de bezuinigingen is de post Onvoorziene lasten in 2017 teruggebracht naar € 31.000 waarvan € 23.000 structureel en € 8.000 incidenteel.