BEGROTING 2020

Programmaplan

PR04 Onderwijs

Thema

Speerpunten 2020

Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

Maatschappelijke stages voor jongeren

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.584
Baten € -1.808
Saldo € 3.776