BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR04 Onderwijs

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.423

3.121

3.249

Onderwijshuisvesting

2.935

2.541

2.335

Totaal lasten

5.358

5.662

5.584

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

946

1.614

1.613

Onderwijshuisvesting

254

183

195

Totaal baten

1.200

1.797

1.808

Totaal saldo van baten en lasten

4.158

3.864

3.776

Reservemutaties

356

273

ga terug