BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

Gebouw Het Kwadrant (Thornstraat) is aan onderwijs onttrokken en Techniekplein kan zelfstandig functioneren.

Huisvesting van VSO De Maaskei is gerealiseerd en in gebruik genomen.

Gebruik van Kinderopvang Humanitas van de Spil is geïntegreerd in leegstand van OBS Molenakker.

Koalaschool is gesloten en het Nederlandstalig onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden over nieuwe initiatieven/ onderwijsvormen.

Bouw kindcentrum in Altweerterheide is gestart.

Maatschappelijke stages voor jongeren

Maatschappelijke stages zijn ingevoerd bij alle VO scholen binnen Weert.

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Goedkeuring van initiatieven op basis van door de raad vastgestelde regeling.

ga terug