BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Adequate onderwijshuisvesting
Het streven naar een goed kwaliteitsniveau van de gebouwen met een maximale bezettingsgraad.
Gebouwen moeten aansluiten bij maatschappelijke gewenste ontwikkelingen.

Maatschappelijke stages voor jongeren
Doel van invoering is om jongeren actiever kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. De jeugd leert dat het normaal is om zich in te zetten voor de samenleving.

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen
Ruimte bieden aan ouders en onderwijskoepels om met nieuwe onderwijsvormen te experimenteren. Eigen initiatieven van leerlingen en docenten stimuleren.

ga terug