BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

De gemeente beschikt in vergaande mate over adequate onderwijshuisvesting.
De gemeente stimuleert kinderen tot maatschappelijke participatie en positieve gezondheid.

ga terug