BEGROTING 2020

Programmaplan

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Regio

Bron

BBV indicatoren:

Absoluut verzuim

5-18 jr per 1.000 inw.

0,69 (2018)
0,93 (2018)

Weert
Limburg

DUO/Ingrado

Relatief verzuim

5-18 jr per 1.000 inw.

14,14 (2018
20,43 (2018)

Weert
Limburg

DUO/Ingrado

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1,3 (2018)
2,0 (2018)

Weert
Limburg

DUO/Ingrado

ga terug