BEGROTING 2020

Paragrafen

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen
De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit: voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen nodig. De gemeente investeert, daar waar nodig, vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die worden opgenomen in een meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020".
De meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020" schept de voorwaarden voor optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt door middel van een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud, gebaseerd op te accepteren ad hoc-situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020" voorzien in het beperken van risico’s omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van onderhoud (Programma van Eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten.
In 2020 wordt gestart met het opstellen van een meerjarenbegroting “onderhoud gemeentelijk vastgoed 2021-2025”.

Vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen in de financiële begroting.