BEGROTING 2020

Paragrafen

Koersrisico's

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn de koersrisico’s nihil. Waar in het verleden structurele overtollige geldmiddelen konden worden belegd in bijvoorbeeld aandelen (met het bijbehorende koersrisico) is dat nu niet meer mogelijk.