BEGROTING 2020

Paragrafen

Financierings- en beleggingspositie

Soort lening

Restantbedrag 1-1-2020

Gemiddelde rente

Restantbedrag 31-12-2020

Restantbedrag 31-12-2021

Restantbedrag 31-12-2022

Restantbedrag 31-12-2023

Overige langlopende leningen O/G

98.984

2,25%

119.232

109.480

99.728

89.976

Leningen voor woningbouwverenigingen

15.197

2,94%

14.189

13.286

12.356

11.398

Totaal

114.182

133.422

122.766

112.084

101.374

De leningen voor woningbouwverenigingen worden door de gemeente doorgezet naar de Stichting Wonen Limburg. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat garant voor deze leningen. De gemeente dient als achtervang van het WSW.

Soort lening

Restantbedrag 1-1-2020

Gemiddelde rente

Restantbedrag 31-12-2020

Restantbedrag 31-12-2021

Restantbedrag 31-12-2022

Restantbedrag 31-12-2023

Overige leningen U/G

2.035

2,19%

1.975

1.915

1.855

1.795

Leningen aan woningbouwverenigingen

15.197

2,96%

14.189

13.286

12.356

11.398

Totaal

17.232

16.165

15.201

14.211

13.193

De overige leningen u/g bestaan uit startersleningen en duurzaamheidsleningen. De starterslening is bedoeld om het verschil tussen de prijs van een huis en de maximale hypotheek die een bank wil verstrekken, te overbruggen. Startersleningen worden verstrekt onder nationale hypotheekgarantie. Het risico van deze leningen is daarmee beperkt.
De duurzaamheidslening is een lening voor bekostiging van energiebesparende maatregelen door particulieren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor deze leningen. De duurzaamheidslening wordt verstrekt als een consumptief krediet en de aanvragers moeten voldoen aan de Gedragscode Consumptief Krediet.
De leningen aan woningbouwverenigingen zijn verstrekt onder waarborg van het WSW. Het WSW staat dus garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van deze leningen. De gemeente dient als achtervang van het WSW. Zie ook de Uitgezette langlopende leningen.

ga terug