BEGROTING 2020

Paragrafen

Rentevisie

Op het moment van schrijven zijn er talloze bedreigingen van het mondiale financiële systeem aanwezig, die de financiële stabiliteit in de wereld verzwakken. Ondanks de financiële voorspoed van het afgelopen decennium, zijn er weinig landen die hun schulden hebben afgelost. De oorzaak hiervoor is gelegen in de ongekend lage rentes die landen blijkbaar alleen maar aansporen om nog meer te lenen. Zolang er sprake is van economische voorspoed gaat dit goed, maar zodra er economisch de klad in komt hangen deze grote schulden als een molensteen rond de nek en is een mondiale crisis geboren.
Nederland is een van de weinige landen die zijn schuldenlast heeft afgebouwd in de afgelopen periode, waardoor die geen molensteen wordt bij een teruglopende economie. Ook in Weert is de schuld de afgelopen jaren afgebouwd.

De lage rentes hebben geleid tot een vlucht van beleggers in aandelen. De grote beurzen zijn enorm gestegen in het afgelopen decennium. Echter, is deze stijging gebaseerd op de fundamentele, onderliggende waarden of is een groot gedeelte lucht?

Wat heeft dit alles met Weert van doen? Bovenstaande scenario's kunnen leiden tot een stagnering van de economische groei en mondiale financiële instabiliteit. Ook Nederland zal dan geraakt worden en als gevolg daarvan, Weert.

De verwachting is dat in het resterende deel van 2019 de economische groei in de Euro-sector gaat afnemen. De kans dat de ECB dan ook werkelijk overgaat tot het verder verlagen van de rente (zoals ECB-president Draghi begin 2019 al insinueerde), neemt daarmee toe. De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de FED, heeft in 2019 al een renteverlaging doorgevoerd.

Zoals bovenstaand al aangegeven zijn en blijven de rentes voorlopig laag. Deze situatie zal in ieder geval tot halverwege 2020 zo blijven. Dat houdt in dat de Euribor (de korte rente) negatief blijft en rond de -0,40% zal schommelen, wat we voor 2020 als uitgangspunt hanteren. De 10 jaars swap rente (de lange rente) bevindt zich op moment van schrijven op een historische lage 0% en het einde is nog niet in zicht. Een voorspelling doen over deze rente laten we achterwege. We weten dat de rente laag is en voorlopig laag blijft of nog lager gaat. De ontwikkelingen op de financiële markten zullen nauwlettend gevolgd worden.

ga terug