BEGROTING 2020

Programmaplan

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente Weert. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. De overheadkosten, die worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties, worden in eerste instantie op overhead verantwoord en vanuit daar doorbelast. Daarbij wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead te verdelen over de direct toerekenbare formatie.

ga terug