BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Als gevolg van de wijziging van het BBV worden de overheadkosten met ingang van 2017 in een afzonderlijk taakveld gepresenteerd.

ga terug