BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

Overhead

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Overhead

18.499

18.089

18.317

Totaal lasten

18.499

18.089

18.317

Baten

Overhead

191

71

138

Totaal baten

191

71

138

Totaal saldo van baten en lasten

18.307

18.018

18.179

ga terug