BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Treasury

2.689

2.881

2.148

Overige baten en lasten

3.031

3.258

2.296

OZB woningen

283

235

281

Belastingen overig

14

13

14

Parkeerbelasting

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

OZB niet-woningen

Totaal lasten

6.018

6.387

4.739

Baten

Treasury

4.995

3.009

2.380

Overige baten en lasten

1.988

2.173

1.506

OZB woningen

5.930

6.018

6.627

Belastingen overig

1.600

1.600

1.869

Parkeerbelasting

2.687

2.669

3.034

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

76.837

81.187

83.774

OZB niet-woningen

4.031

3.946

4.230

Totaal baten

98.068

100.602

103.419

Totaal saldo van baten en lasten

-92.050

-94.215

-98.680

ga terug