BEGROTING 2020

Programmaplan

Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels.
In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen, zoals de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting.

ga terug