BEGROTING 2020

Programmaplan

Dividenden en winstuitkeringen

De gemeente Weert heeft een aantal beleggingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. De verwachte inkomsten uit beleggingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

ga terug