BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Financiën
Om de lasten van onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden behoort een herziening van het gemeentelijk belastingstelsel tot de mogelijkheden. We volgen de ontwikkelingen aangaande de mogelijkheden die het Rijk daarvoor gaat bieden op de voet.   

Publiekszaken
De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn dynamisch. Landelijke wetten worden uitgesteld en/of gewijzigd doorgevoerd. Pilots kunnen anders uitpakken dan vooraf bedacht (denk aan landelijke BRP of de rijbewijzen via het CBR). Dat betekent dat we in 2020 opnieuw moeten vaststellen wat de actuele ontwikkelingen zijn en welk effect deze hebben op de inhoud en omvang van taken van het team Publiekszaken.

Service.Ruimte
Het Service.Ruimte is een experiment (gefinancierd uit een prioriteit in 2019) om te komen tot een laagdrempelige en klantgerichte ingang voor alle inwoners en ondernemers die een vraag of melding hebben over de fysieke leefomgeving. Het Service.Ruimte moet leiden tot een meer integrale afdoening van klachten, meldingen en vragen. Het experiment loopt 1 jaar en zal begin 2020 worden geëvalueerd.  

ga terug