BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

1.370

2.422

2.344

Bestuur

2.096

2.155

2.264

Burgerzaken

1.776

1.645

1.510

Totaal lasten

5.242

6.222

6.118

Baten

Beheer overige gebouwen en gronden

546

581

667

Bestuur

97

Burgerzaken

1.150

637

598

Totaal baten

1.793

1.218

1.265

Totaal saldo van baten en lasten

3.449

5.004

4.852

Reservemutaties

-5.122

-3.095

ga terug