BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve majeure projecten R2100

Jaarlijkse voeding

1.530

Algemene reserve R1000

Goodwill BSGW

101

Algemene reserve R1000

Aanwending t.b.v. WinD

-325

Reserve majeure projecten R2100

Aanwending conform plan (som van de projecten)

-2.530

Algemene reserve R1000

Inhaalslag I&A prio 19

-66

Reserve SPUK R3236

Ophoging BTW SPUK

-27

Algemene reserve R1000

Incidentele prioriteiten begroting 2020

-687

Algemene reserve R1000

Personele prioriteiten begroting 2020

-100

Algemene reserve R1000

Openstelling puza prio 26-2019

-102

Algemene reserve R1000

Masterplan dig. Transitie prio 32-2019

-200

Algemene reserve R1000

Dig ana. Collectie prio 37-2019

-50

Algemene reserve R1000

Video persber prio 42-2019

-18

Algemene reserve R1000

Personele knelpunten

-621

TOTAAL

-3.095

ga terug