BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Publiekszaken
Publiekszaken streeft naar een toekomstbestendige dienstverlening. Hiertoe is een "Ontwikkelagenda 2019-2022" opgesteld waarin voor 2019 en 2020 acties zijn benoemd om de werkprocessen hierop in te richten. Het doel is het realiseren van de best mogelijke dienstverlening voor de "klanten" van Publiekszaken, binnen de gestelde kaders.

ga terug