BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Het programma Middelen, bestuur en algemeen beheer bestaat voornamelijk uit reguliere activiteiten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de digitale transitie, de voortgang van het traject WinD en de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wnra treedt per 1 januari 2020 in werking. Per die datum geldt voor iedereen in ambtelijke dienst niet meer het ambtenarenrecht maar het private arbeidsrecht.

Dienstverlening
De behoefte aan (online) dienstverlening groeit bij onze inwoners. Jaarlijks maken steeds meer inwoners hier gebruik van. Gebruiksgemak, snelheid en kwaliteit staan daarbij voorop. Vragen worden complexer waardoor ook persoonlijk contact (balie) belangrijk blijft.    

Publiekszaken
Binnen het vakgebied van Publiekszaken gaat de komende jaren veel veranderen. De consequenties hiervan zijn beschreven in de "Ontwikkelagenda 2019-2022".  

ga terug