BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Biodiversiteit
Biodiversiteitsherstel:

  • De in 2019 opgestarte biodiversiteitsstresstest wordt in 2020 opgeleverd. Deze test dient als instrument om de biodiversiteit te monitoren.
  • Door te streven naar natuurinclusief denken willen wij de bewustwording vergroten op het gebied van biodiversiteit en de link naar het menselijk handelen in onze leefomgeving.
  • Door middel van Operatie Steenbreek willen wij de verstedelijking vergroenen (waaronder vergroening tuinen, balkons en gevels).

Energie- en warmtetransitie
In 2020 wordt de "Regionale Energie Strategie 1.0" (RES) afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de regionale ontwikkeling is ook een aanvullende lokale routekaart "energieneutaal Weert 2040" in ontwikkeling. Deze geeft invulling aan de doelstelling van de gemeente Weert om in 2040 energieneutraal te zijn.

ga terug