BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Recreatie en toerisme
We streven naar een krachtige, ondersteunende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen die we nastreven op het gebied van duurzaamheid.

Cultuur
Goed georganiseerde basisinfrastructuur

  • Een breder cultureel aanbod, toegankelijk en prikkelend voor iedereen.
  • Evaluatie van de routeplanner cultuur en de uitkomsten gebruiken voor het opstellen van een nieuw cultuurbeleid voor 2021 en verder.

In Weert kan iedereen zichzelf zijn
Er is geen plaats voor discriminatie op welke grond dan ook. De kracht van diversiteit in de samenleving wordt gebruikt. Samen met Roermond werken we aan beleid en uitvoering in het kader van het Rijksconvenant “Regenboogsteden”.

Openbaar gebied
Een openbare ruimte, afgestemd op nieuwe, toekomstige ontwikkelingen, met een inrichting die optimaal inspeelt op de verschillende functies in het gebied en goed in stand is te houden.

ga terug