BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Sport

  • Er is sprake van disbalans van vraag en aanbod bij binnensportaccommodaties.
  • Toenemende ambities van topsportorganisaties.
  • Verenigingen staan onder druk door teruglopende ledenaantallen en onvoldoende vrijwilligers voor onder andere bestuursfuncties en staan steeds meer open voor samenwerking.

Recreatie en toerisme

  • Snelst groeiende economische sector.
  • De nadruk ligt steeds meer op beleving van een product of dienst.

Cultuur

  • Er is ruimte voor experimenten en samenwerking met diverse beleidsvelden.
  • Er is een groeiend besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema’s.

Openbaar gebied

  • Bij beheer en projecten worden duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie steeds meer een standaard item.
  • Groenonderhoud krijgt in toenemende mate een dynamisch karakter, waarbij onder meer wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden. Ingestoken wordt op het realiseren van belevingsrijke vergroening.
ga terug