BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Voor de realisatie van het programma economie en arbeidsmarkt zijn we mede afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen. De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Zij groeit nog steeds, maar minder hard. Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk. De onzekerheden zijn toegenomen, onder meer door de opgelopen mondiale handelsspanningen. Dit vereist het opstellen en uitvoeren van duurzaam beleid en relaties met partners zodat er zowel in tijden van hoog- als van laagconjunctuur een basis ligt.

ga terug