BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR03 Economische zaken en promotie

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.889

3.071

2.931

Economische promotie

1.207

1.469

1.328

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

262

388

307

Economische ontwikkeling

721

875

891

Totaal lasten

7.080

5.802

5.457

Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.195

3.071

2.931

Economische promotie

456

451

461

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

296

408

355

Economische ontwikkeling

321

Totaal baten

6.267

3.930

3.748

Totaal saldo van baten en lasten

813

1.872

1.710

Reservemutaties

-501

-1.218

ga terug