BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Storting Reservering meerjarenonderhoudsplan

590

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Aanwending onderhoud vastgoed

-1.511

Algemene Reserve R1000

Aanwending t.b.v. Spark tech lab

-30

Reserve Warenmarkt R3121

Afschrijving economisch nut weekmarkt P5

-2

Algemene Reserve R1000

Citymarketing Prio 2019 nr. 25

-100

Algemene Reserve R1000

Grootschalige evenementen Prio 2019 nr. 34

-150

Algemene Reserve R1000

Parkmanagement R1000 amendement begroting 2019 III.A.3

-15

TOTAAL

-1.218

ga terug