BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Weert als een aantrekkelijke plek waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Iedere euro die in Weert wordt uitgegeven, versterkt de draagkracht voor onze voorzieningen en de kwaliteit ervan.

Regionaal economische structuurversterking
Vaststellen en uitvoeren van een nieuw routeplan en een nieuwe meerjarenbegroting 2021-2025 voor Keyport 2020.

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

  • Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Andere aanpak voor matchen vraag en aanbod.
  • Beter etaleren van carrièremogelijkheden, beroepen, sectoren en werkgevers in Weert.
  • Meer samenhang in arbeidsmarktagenda's, programma's en -initiatieven.

Een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

  • Regionale afstemming van initiatieven gebaseerd op het vastgestelde regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg.
  • Uitvoering geven aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de visie bedrijventerreinen.
  • Opstellen van een beeldkwaliteitsplan samen met ondernemers Roermondseweg/Moesdijk en starten met uitvoeringsmaatregelen.

Strategie citymarketing
In samenwerking met partners wordt er een citymarketingstrategie opgesteld die aansluit op de strategische visie.  

Vitale binnenstad
Met betrekking tot de binnenstad werken we aan verdere concentratie (kernwinkelgebied) en transformatie, het terugdringen van de leegstand (in samenwerking met partners).

ga terug