BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Ondernemers hebben moeite om gekwalificeerde mensen te boeien voor de openstaande vacatures, om werknemers te binden en te behouden. Er wordt onder meer een beroep gedaan op arbeidsmigranten om de tekorten op te vangen. Om het aanbod van werkzoekenden beter aan te laten sluiten op de (toekomstige) vraag staat het thema "leven lang ontwikkelen" steeds prominenter op de agenda bij onderwijs-, ondernemers- en overheids-partijen. Deze partijen vinden elkaar steeds vaker waardoor ook het vestigingsklimaat duurzaam wordt versterkt.

ga terug