BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

De effecten van de Omgevingswet op dit programma verdienen aandacht. Invoering naar verwachting na 2020.

ga terug