BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Veilige woon- en leefomgeving
Een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners. We richten ons hierbij op de vastgestelde prioriteiten uit het "Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022".

Criminele ondermijning
Meer inzicht in georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

ga terug