BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR07 Volksgezondheid en milieu

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Riolering

6.198

6.111

4.545

Afval

4.969

4.525

4.483

Volksgezondheid

1.765

1.973

1.968

Milieubeheer

1.049

1.569

1.685

Begraafplaatsen en crematoria

30

28

31

Totaal lasten

14.011

14.206

12.712

Baten

Riolering

7.163

6.715

5.611

Afval

6.376

5.487

5.667

Volksgezondheid

Milieubeheer

38

2

17

Begraafplaatsen en crematoria

17

11

11

Totaal baten

13.593

12.215

11.306

Totaal saldo van baten en lasten

418

1.991

1.406

Reservemutaties

-158

-48

ga terug