BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve verkoop oude milieustraat R3113

Dekking kapitaallasten K721003

-18

Algemene reserve R1000

Heerlijk Weert prio 2019 nr. 29

-30

TOTAAL

-48

ga terug