BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR06 Zorg, inkomen en participatie

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie

7.006

6.352

5.962

Maatwerkdienstverlening 18-

7.058

6.887

8.320

Inkomensregelingen

18.654

20.543

20.311

Geëscaleerde zorg 18+

564

543

522

Arbeidsparticipatie

2.480

2.698

2.406

Toegangsteams

1.731

1.984

1.992

Begeleide participatie

9.132

8.476

7.916

Geëscaleerde zorg 18-

739

764

915

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.027

983

1.046

Maatwerkdienstverlening 18+

9.511

10.734

11.655

Totaal lasten

57.901

59.963

61.044

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

388

531

356

Maatwerkdienstverlening 18-

Inkomensregelingen

14.164

13.865

13.538

Geëscaleerde zorg 18+

519

503

481

Arbeidsparticipatie

401

83

12

Toegangsteams

-20

Begeleide participatie

28

1

1

Geëscaleerde zorg 18-

8

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10

Maatwerkdienstverlening 18+

666

533

498

Totaal baten

16.163

15.515

14.886

Totaal saldo van baten en lasten

41.737

44.448

46.158

Reservemutaties

-2.319

-2.258

ga terug