BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve sociaal domein R2158

Aanwending ten behoeve van aanvalsplan armoede Weert

-250

Reserve sociaal domein R2158

Aanwending exploitatieopzet Wmo

-154

Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101

Dekking kapitaallasten K630001

-52

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104

Dekking kapitaallasten K630017

-14

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

-2

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

-1

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530047

-3

Reserve sociaal domein R2158

Aanw. incidentele kosten Wmo oud

-507

Algemene reserve R1000

SDV slotwijziging 2018

-41

Reserve sociaal domein R2158

Wmo nieuw

-272

Reserve sociaal domein R2158

Verrekening nadeel Buig

-962

TOTAAL

-2.258

ga terug